Lärande och samhälle

Ansökan till Näktergalen mentorsverksamhet


Uppgifterna registreras i Näktergalen mentorsverksamhets databas.

Personuppgifter
Personnummer: (10 siffror, ej bindestreck)
Förnamn:
Efternamn:
Jag är: Man Kvinna N/A
Adress:
Postnummer:
Ort:
Telefon:
Epostadress:
Utbildning
Utbildning/termin:
Område/fakultet:
Varför vill du delta som mentor ?
Meriter/tidigare erfarenheter:
Hur fick du information om Näktergalen?

Information om registrering av personuppgifter

Alla som anmäler sig till Näktergalen mentorsverksamhet ingår i ett adressregister. Ändamålet är att underlätta verksamhetens administrativa arbete. Malmö högskola är ansvarig för personuppgifterna. Uppgifter som ingår i registret är namn, adress, telefonnummer och personnummer. Uppgifterna är allmän handling och är inte skyddade av sekretesslagen (1980:100). Det går att söka på personuppgifterna i registret. Uppgifter kan lämnas till dem som deltar i projektet. De som arbetar i registret har naturligtvis åtkomst till uppgifterna. Uppgifterna kan därutöver lämnas ut i elektronisk form (diskett, fil, osv.) för bl a forskning.

Du som registrerad kan en gång per år ansöka om att ta del av vilka personuppgifter som behandlar dig. Informationen är kostnadsfri och ansökan skall göras skriftligen samt vara undertecknad av dig. Ansökan sänds till Malmö högskola, 205 06 MALMÖ. Upptäcker du felaktigheter i registret och anmäler detta till Malmö högskola skall dessa rättas till. Du har rätt till skadestånd vid behandling av personuppgifter i strid med gällande lagstiftning. Uppgifterna kommer att bevaras/gallras enligt bestämmelserna i arkivlagen. Registreringen är frivillig.

Jag godkänner att mina personuppgifter registreras i Näktergalens register Ja Nej